Vrijthof te Maastricht in 1850

Deze pentekening van de bekende kunstenaar Philippe van Gulpen uit Maastricht toont het Vrijthof zoals het er zeer waarschijnlijk ook enkele decennia eerder uit gezien zal hebben tijdens de Franse tijd toen het nog het Place d’Armes genaamd was. Op dit plein werden toen de dienstplichtige militairen uit het departement Nedermaas samengebracht en aldaar geregistreerd. Het Franse systeem van Napoleon Bonaparte was heel effectief, bijna niemand ontsnapte aan hun aandacht, zeker nu de Fransen sinds 1796 gefaseerd de burgerlijke stand in onze streken hadden ingevoerd. Zo was er te Amby een zekere Etienne Gilissen die op 15 december 1813, in de nadagen van de Franse keizer dus, een brief kreeg van de burgemeester van Maastricht om zich weer bij zijn onderdeel te melden. Etienne, de arme jongen van 19, deed dat en gaf aan dat hij in militaire dienst depressief en ziek geworden was en dat dat de reden was voor zijn gedrag. Wat er daarna van hem geworden is, is niet meer terug te vinden in de stukken. Etienne was dus thuis te Amby gebleven en was niet uitgeweken naar Oostenrijks gebied. Waarschijnlijk zal hij zijn dienst hebben moeten hervatten, wellicht in een strafbataljon.

Advertenties