Maastricht, Grote Staat in 1946

Kort na de de tweede oorlog genomen, straalt deze foto een totaal ander beeld uit dan heden ten dage. Economisch gezien was het ook een bijzondere periode. er was een tekort aan alles, en veel artikelen waren enkel verkrijgbaar op de bon, zoals werd gezegd. De foto leidt richting Dinghuis, lange tijd de stadsgevangenis en de plaats waar recht gesproken werd totdat het stadhuis op de markt er kwam. Vanaf het Dinghuis, 30 meter hoog, had de wacht in vroeger eeuwen een uitstekende blik over de veel kleinere stad, en in geval van brand was dat alleen maar handig.

Advertenties