Waterpoort Maastricht eind 19e eeuw

De Waterpoort aan de Stenen Wal dateert al vanuit de 13e eeuw. Eerst heette ze de Simon Mertenspoort en diende om de aanlegplaats aan de loskade bereikbaar te maken. Het in eerste aanleg kleine poortje werd in 1714 groter gemaakt.

Advertenties