hartelExterieur_-_Itteren_-_20120384_-_RCE

Het kasteel dateert uit de late 14e eeuw, en oorspronkelijk was er ook een huis bij dat tot in de 16 eeuw bewoond werd. Sinds 1785 ressorteert het onder Itteren. Het kasteel is vaak verbouwd vooral in de 17e en 18e eeuw. In het jaar 1629 meende de gouverneur te Maastricht er goed aan te doen om een deel van zijn garnizoen van 8oo man ( 200) op Hartelstein onder te brengen. Naar de reden kunnen we enkel gissen. In 1365 was Engelbert van Schoonvorst er namens het leen van Valkenburg de bewoner. Later volgden de families Van Berghe-Trips ( 1415-1451) en Van Ghoir (1471-1598). In 1598 schonk de erfdochter van koning Philips de Tweede van Spanje het kasteel aan baron de Billehe voor verleende diensten. Deze familie bleef er tot 1696. De familie van Volckershoven nam in dat jaar enige tijd bezit van het kasteel. Hans Peter de La Haye kreeg in dat jaar de voorhof als woning en de weiden en het akkerland als halfwin. De nakomelingen van De Billehe deden het goed toen van de hand. In 1750 werd Willem van Mewen de nieuwe eigenaar. Voorwaar een rijke geschiedenis die nog eens goed gedocumenteerd zou moeten worden. Dank aan Historische Encyclopedie Maastricht.
* Foto is uit 1888

Advertenties