Peter Joosten in het leger van Napoleon

Op 26 september 1809 schreef Peter Joosten naar huis en vermeldde heel exact zijn militaire gegevens. Uw gehoorzame en toegenegen zoon Peter Joosten in het tweede regiment, eerste bataljon, vierde compagnie van de dienstplichtige grenadiers van de keizerlijke garde uit het Duitse Augsburg. Napoleon had drie regimenten grenadiers te voet, het derde regiment hiervan kwam uit Nederland. Ook had hij een regiment grenadiers te paard. Grenadiers werden vaak gekozen vanwege hun grotere gestalte in een tijd dat de gemiddelde lengte rond de een meter zestig lag.

Advertenties