Gezicht op het Bat te Maastricht tussen 1740 en 1750

De vermaarde Jan de Beijer wordt verondersteld deze prent van de strook tussen de O.L.Vrouwewal en de Maas gemaakt te hebben. Het was een plek die gonsde van de bedrijvigheid. Hier werd handelswaar aangevoerd, en werd hard gewerkt. Aan de kant van de Maas liggen afgemeerde schepen, die gelost af geladen werden. Goed te zien is dat in de kademuur een soort afritten zijn gemaakt, waardoor men met karren tot vlakbij het schip kon geraken. De Maasbrug was aan het oostelijk deel aan de kant van Wijk van hout. Ten tijde van het beleg rondom de stad in 1748 waren de stenen bogen voorzien van springladingen, om de vijand schade toe te brengen.

Advertenties