Beide advocaten, de Limpens en Pelerin geven nadat ze alle processtukken bestudeerd hebben aan dat ze geen bezwaar hebben tegen de zwaarste straf voor de geaccuseerde Geertruid Bosch. Per slot van rekening is ze er door andere gauwdieven van beticht bij twee diefstallen betrokken te zijn. Daarbij is zoveel geweld gebruikt dat ze niet anders dan met de dood bestraft zou moeten worden. Ze geven wel aan dat de bekentenissen die door de tortuur van haar zijn verkregen ondersteund moeten worden door voldoende echt bewijs. Indien dat niet in voldoende mate aanwezig is, zou ze immers moeten worden vrij gesproken. Toch is wel degelijk in ruime mate bewijs voor handen in hun ogen. Geertruid is tijdens verhoren door zeven “lidmaten van de bende” ervan beticht tot de gevaarlijke bende van nachtdieven te behoren. Zowaar zijn er daarbij twee die heel specifiek kunnen vertellen bij welke misdaden ze daadwerkelijk een actieve rol heeft gespeeld. Een “meenigte van de bende” wijst haar vader als een van de de grote “chefs” aan. Dat is toch de man die bij hun thuis samen met andere bendeleden tijdens lange nachtelijke uren de misdadige plannen uitbroedde. ! Daar moest ze toch bij geweest zijn of van geweten hebben, veronderstellen ze. Ze moet toch geweten hebben dat de eed op de duivel in hun herberg werd afgelegd, waarbij de ene boef de andere ertoe aanzette om ook de duivelse tekst uit te spreken. Het bestaan van de beruchte bende gauwdieven en nachtgezellen plaatste Geertruid Bosch vonden ze in een bijzondere situatie. Het algemeen belang om de bende uit te roeien maakte voor het gerecht ruimte vrij om zich op dit ogenblik niet zo “rigoureus” aan de wet  te moeten houden. Er volgden nog meer veronderstellingen. Het meisje kon in hun ogen toch niet zo maar onschuldig gesproken worden omdat haar vader haar bij de eerste overval wellicht gedwongen had mee te doen. Stel dat dat wel zo zou zijn geweest, zo gaven ze aan, dan had de jongedame bij de tweede overval haar deelname toch moeten weigeren.En waarom heeft ze de beloning van de eerste diefstal zo maar aangenomen? Ze had dit alles trouwens zelf allemaal tijdens de tortuur bekend.

Toch vinden ze het belangrijk haar nu nog niet te veroordelen tot de galg. Er zal zeker verder gevraagd moeten worden naar die door haar genoemde geheimzinnige heer uit Luik, en daar hebben ze de aangeklaagde bij nodig. De vermoedde aanvoerder van deze bende moet ten koste van alles opgespoord worden. Het is te belangrijk om het onderzoek naar hem niet voort te zetten. Wellicht, zo overwogen beiden, heeft Geertruid zaken in het geval van deze kerel verzonnen om interessant te doen of om haar rechtszaak te rekken, maar dat mag in dit geval geen beletsel vormen om verder te gaan. Het is van wezenlijk belang om de eventuele relatie tussen haar nu voortvluchtige vader en deze schimmige figuur te onderzoeken. Ook als dit verder onderzoek geen resultaat zou opleveren, zou het tot voordeel hebben dat de edelachtbare luitenant-drossaard van het Land van Valkenburg niet getroffen zal worden door een beschuldiging van hoger hand dat hij niet alles gedaan heeft om de beweringen van juffrouw Bosch verder te onderzoeken, en dat allemaal in het belang van de verdere jacht op de bende. Juffrouw Bosch won weer wat tijd!

Hun binnen de stad Maastricht opgesteld advies wordt op 17 juni 1775 getekend door beide heren advocaten. De door hun ingediende kosten bedroegen dertig gulden exact. Het schepengerecht te Valkenburg besloot op 21 juli de adviezen van de twee onpartijdige gerechtsgeleerden op te volgen en nader onderzoek in te stellen naar de gedetineerde Geertruid Bosch. Aldus ondertekend door schepen P. Van den Heuvel.

Advertenties