Tekort aan koorden!

Ook in 1774 werd er druk aandacht besteed aan het “Limburgse probleem”. Echter op 26 februari meldde de MC een ander news-item. Op 16 februari om zes uur in de avond zou de stad Maasricht “in vreeze gesteld zijn” door een vreselijke bliksem en donder. In juli meldden de MC en de GC dat er in Valkenburg weer vier delinquenten opgehangen waren en dat er eind juli drie figuren van het pak gauwdieven naar de Houthemberg bij de “Vilter Hey” gevoerd waren om daar met de “koorde gestraft te worden”. In september 1774 wist de GC te melden dat in het aan Limburg grenzende Wellen (nu België)  elf moordenaars en kerkschenders hetzij de vuurdood gestorven waren dan wel een aards einde vonden door wurging. In dezelfde periode berichtte de “Akense correspondent” dat de toenmalige lokale elite zich daar machtig amuseerde. Terwijl de een tarwe moest stelen om te overleven, kwamen daar steeds meer “lieden van rang” aan die er de winter zouden doorbrengen om zoveel mogelijk profijt te hebben van de daar in zwang zijnde kuren. Is het nu anders, nee nog erger!! Daar hoorde ook nog ander plat vermaak bij, want een hele troep komedianten had er een contract versierd om de kurende elite te laten lachen. Een paar dagen later werden er weer tien mensen vlak bij Valkenburg geëxecuteerd. Dat was ook “amusement”. De gang naar de executieplek werd door een hele optocht gemaakt, waarbij de schouwlustigen in de stoet en op de plek des oordeels prominent aanwezig waren. Het was “volksvermaak”pur sang!

Postkoets duikt onder

Op 27 december berichtte de MC dat de postkoets tussen Maastricht en Aken vermist werd en nog steeds niet was terug gevonden. Er lag een enorm pak sneeuw, wel zes voet dik!!!? Begin januari 1775 volgde er een noodkreet van de Heeren Staten Generaal. Goederen en bezit uit nalatenschap van terechtgestelde gevangenen zouden door allerlei figuren verduisterd worden of niet worden aangegeven. Er volgde zelfs een ellenlang plakkaat dat overal opgehangen werd, waarop te lezen stond dat er strenge sancties stonden op dit soort grapjes. Hoe corrupt de elite zelf was, stond er natuurlijk niet bij. Op 24 juni 1775 werden er weer zeven leden van de “grouwelijcke bende” te Valkenburg opgehangen.Iets eerder, op negen mei, stierven ook nog eens “drie boosdoenders van de meergemelde godlooze bende op de ordinaire gerichtsplaats”. In augustus 1776 wist de MC te melden dat er ondanks het strenge beleid nog steeds sprake was van stelende en rovende bendes. Het scheen dat de bendes zich nu concentreerden in de omgeving van Aken en de dorpen daarom. De krant wist ook te berichten dat jonge mannen uit deze streken naar elders vertrokken om z.g. dienst te nemen in het leger, maar dat was volgens de schrijver van het artikel slechts een voorwendsel om elders in een andere landstreek opnieuw te beginnen met allerlei schanddaden. De overheid riep dan ook op om rondtrekkende personen zonder geldige pas op te pakken. Het ging bij deze jongelingen niet om eerlijke personen, maar om zeer gevaarlijke knapen die zijnde jong van jaren toch al vol ondeugd zitten.

Advertenties