Ida Ponts, de vildersvrouw “zingt”

De op twaalf februari in Hoensbroek geboren en gedoopte Ida,  noemde op achttien januari 1744  na een zorgvuldige “behandeling” van de scherprechter een karrevracht aan namen van mensen die volgens haar met het bendewezen te maken hadden. Voor justitie betekende dit gewoon weer een nieuwe lading te verhoren beschuldigden. Ida die in St.Joost woonde, en vast zat op kasteel Montfort, ging helemaal los. Ze noemde zo een vijfenveertig personen met naam alsmede een aantal waarvan ze geen naam wist. Ze beschuldigde haar eigen vader, moeder, broer, familie van haar moeder, de vildersfamilies  Klinckers, Beckx, Coervers en Honnofs ( haar man en schoonfamilie), en zelfs inwoners uit Aken, Klein-Glabbeek, Jupille en Düsseldorf. Op het tijdstip dat ze deze namen noemde was de vier jaar jongere zus van haar moeder, Catharina, al terechtgesteld (1743). Ook haar vader Mathijs, haar broer Peter, haar zus Maria, en vader en zoon Klinckers uit Hoensbroek waren toen al bevorderd naar hogere sferen. Uit deze opsomming blijkt duidelijk dat bendeleden relaties hadden in de zeer wijde omtrek. Twee oude mannen uit Vaesrade, Arnoldus en Fransken, wier achternamen ze niet kende kregen ook een “eervolle” vermelding .

Walgelijke tonelen

Vader Mathijs was al op 12 november 1743 samen met zoon Peter terechtgesteld. De executie van de oude heer Ponts overtreft alles. Als voorspel kapte men een hand af, trok  toen met vier paarden zijn lichaam uit elkaar. De lichaamsdelen werden vervolgens op een rad gespijkerd en zijn hoofd op een lange stok gespiest. Ida’s man kwam uit Aken en was de zoon van een plaatselijke vilder Peter Honnoffs. Ook Joannes leerde het vak van vilder hetgeen hij naderhand in St.Joost-Echt uitoefende. Ida en Joannes kregen twee kinderen, een jongen en een meisje. Zeer waarschijnlijk werd de jongen, ook Joannes genaamd, geboren tijdens Ida’s detentie op kasteel Montfort. Ida kreeg voor haar bekentenissen geen strafvermindering. Integendeel, ze werd al snel na haar ontboezemingen samen met haar man terechtgesteld. Dat gebeurde op negenentwintig januari 1744 te St.Joost. Ida werd opgehangen en Joannes verbrand nadat er eerst een stuk van zijn tong was afgeknipt. Joannes vertelde tijdens zijn verhoren dat hij Ida in 1741 had leren kennen, en dat hij bij de bende betrokken raakte na “harde dreigementen”  van zijn schoonvader om “lid”te worden van de club!

Broer Joannes Ponts!

Joannes was een bijzonder fraai iemand. Hij was een jaar jonger dan zijn zus Ida en trouwde met Anna Geertruid Ponts, een halve nicht. Ze kwam uit het Duitse Eschweiler, en kwam eveneens uit een vilders milieu.Hij schijnt samen met zijn vrouw in 1742 zijn eigen schoonvader te Eschweiler vermoord te hebben, vanwege een bedrag van veertig rijksdaalders dat ze hem schuldig waren. Hij werd er opgesloten, maar kon ontvluchten. Een tijdlang trok hij rovend rond met zijn tijdelijke partners. Op drie april 1743 liep hij in de val van de Rekemse justitie. In de zomer van dat jaar werd hij er opgehangen. Zijn vrouw wordt ook aangemerkt als medeplichtige. Ze wordt al eind november in Hoensbroek gearresteerd, en betiteld als een beruchte dievegge. Na verhoor krijgt ze van de schout opdracht om het Hoensbroekse gebied binnen 24 uur te verlaten. De kers op de gerechtstaart is dat ze nooit meer naar Hoensbroek mag terugkomen. Deed ze dat wel, dan liep het niet goed met haar af!

lennep-1883-i-montfoort

Kasteel Montfoort in vroeger tijden naar een tekening van W.J.Hofdijk

** wordt vervolgd door meer info over de Pontsen

** http://www.weyerman.nl/11448/merkwaardig-week-48-3/

Bezoek bovenstaande prachtige blog over de 18e eeuw

Advertenties