Een schepen en een boer maken deel uit van de bende

Lens, van beroep boer, was geboren in 1683 en was zeventien jaar ouder dan zijn broer Jan, die schepen (raadslid) was te Nieuwstadt. Lens was gehuwd met Gabriella Meyers en Jan had Cornelia Brauns als partner. Beide mannen zaten al in de gevangenis op kasteel Montfort toen er een decreet door het gerecht uitgevaardigd werd om te komen tot een scherp verhoor, anders gezegd de standaard martelingen via de duimschroeven, beenklemmen etc. om bekentenissen af te dwingen.De Rijksdrossaard “der steeden en dorpen des Ampts Montfort”, had hiertoe opdracht gegeven. Hij had niet alleen beide broers op het oog, maar ook de ons reeds bekende Gerard Roijen, Hendrik Cleven en Joannes Gardeniers stonden op zijn prioriteitenlijstje! Allen waren al eerder aangeklaagd door de officier van justitie. Roijen had al tijdens een van zijn ondervragingen de broers als medeplichtigen genoemd. Het feit dat een schepen, een man die toch achtenswaardige functie bekleedde, betrokken was bij het bendewezen kwam niet elke dag voor.

Lens raakt in paniek

Broer Lens raakte met het vooruitzicht terechtgesteld te worden in grote paniek. Hij deed een poging om uit zijn cel op kasteel Montfort te ontsnappen. De poging mislukte jammerlijk. Toen hij probeerde zich van zijn boeien te ontdoen, verwondde hij zich zo ernstig aan zijn polsen en pezen dat hij daaraan korte tijd later in de gevangenis overleed. Zijn lijk werd de volgende dag toch nog opgehangen aan de galg. Het volk moest de hardheid van het gerecht aanschouwen. De rechtbank zag dit echter ook als een zelfmoord en maakte zijn gezicht dan ook zwart. Zijn broer Jan werd twee dagen later, op 23 december naar de eeuwige jachtvelden bevorderd! Het verhaal was nog niet ten einde!

Februari 1744, vrouw van Jan Lenssen in problemen

Op 10 februari 1744 werd de vrouw van Jan door secretaris Brandts uit naam van het gerecht te Nieuwstadt opgeroepen zich te melden. Er was namelijk een aanhoudingsbevel uitgevaardigd, maar de vrouw was spoorloos. Er bleef dus niets anders over dan deze oproep, die op duidelijk zichbare plekken opgehangen werd. Het gerecht had al een datum vastgesteld, de negentiende februari. Dan zou Cornelia Brauns uit het niets moeten opduiken en zich braaf moeten presenteren bij het gerecht om zich te verweren tegen de lopende aanklachten. Neeltje zal een en ander wel via de lokale tamtam gehoord hebben, maar omdat ze in een ander rechtsgebied verbleef, waande ze zich relatief veilig en bleef lekker weg. Ze werd daarom bij verstek verbannen, en mocht niet meer naar huis terug keren. Deed ze dat wel dan begon men met haar het hier onder afgebeelde werktuig te laten voelen.

duimschroven.jpg

Advertenties