Nieuwstadtse prominenten!!

Uit eerdere artikelen kennen we al Bernard Beckx, Joannes Gardeniers en de befaamde broers Lenssen. Dat was nog niet alles waar dit aan de rand van Zuid-Limburg gelegen dorpje “trots” op kon zijn. We komen ook nog Hendrik Beckx tegen. De broer van Bernard, maar acht jaar jonger. En laten we vooral ook niet Hendrik Cleven (1700) en Matthias Cörvers, een broer van vilder Hendrik uit Kleingladbach vergeten, die ook in dit dorp hun stek hadden. Hendrik Beckx schijnt een echte “womanizer”geweest te zijn. Hij trouwde voor het eerst in 1725 met Catharina N. Tien jaar later sleepte hij Maria Kellens over de drempel van zijn woning, om het driemaal is scheepsrecht gezegde in 1742 nogmaals gestand te doen door zijn huwelijk met Joanna Maria Cox. Het schijnt dat vilder Hendrik tijdens de eerste twee huwelijken zijn beroep op “eervolle” wijze heeft uitgeoefend, en als hij al “dieverijen” pleegde, dan kon hij die goed verborgen houden! . Hij kwam pas in het vizier van justitie tijdens zijn kortstondige verbintenis met mevrouw Cox. Hij liep tegen de lamp, toen zijn schoonzus Johanna Honnofs hem van medeplichtigheid aan inbraken etc. betichtte tijdens haar zware verhoren uit oktober 1743. Johanna die op 31 januari 1744 opgehangen zou worden, was de vrouw van zijn broer Bernard.

Mevrouw Cox (Focx, zo pende het gerecht) loopt in de kijker

De rechtbank vond het noodzakelijk om ook zijn vrouw ook gevangen te zetten. Hun motivatie was: “wie de vrouw is van een dermate grote schelm, moet wel van zijn boosaardige streken kennis hebben gehad”! De rechtbank deed serieus onderzoek naar mogelijke misdragingen van de vildersvrouw. Ze konden echter geen substantiëel bewijs boven tafel krijgen. Het enigste was dat de vrouw meerdere keren in een Sittardse herberg had vertoefd en daar zeker in contact gekomen was met andere gauwdieven. Hierover had ze bij haar getuigenis ook niet altijd de waarheid gesproken! Toch wilde de openbare aanklager doorzetten. De vrouw moest gelijk de andere gedetineerden uit Nieuwstadt veroordeeld worden. Verbanning werd hierbij door de officier overigens tot de moglijkheden gehouden. Na ruggespraak met de onafhankelijke rechtsdeskundigen wordt de vrouw dan toch vrijgesproken. Vrij uitzonderlijk.

De heren Cleven en Cörvers

Hendrik Cleven werkte als voerman en was gehuwd met Maria Schaenen die hem meer dan drie decennia zou overleven. Hendrik zat vast op kasteel Montfort. Hij wist wat er te gebeuren stond. Hij had om zich heen genoeg gezien en gehoord! De wanhopige gevangene wilde het heft in eigen hand nemen, en pleegde in de nacht van tien op elf december 1743 zelfmoord door zich aan zijn broekriem op te hangen. Cörvers die geboortig was uit Breberen ( Duits gebied), werd opgepakt op 21 oktober 1743 te Nieuwstadt en op 23 december 1743 verbrand. Zijn broer Hendrik werd in juni 1750 op de Markt in Aken opgehangen. Zijn vrouw Petronella Timmermans kreeg tegelijketijd op deze plek dezelfde behandeling. Het bevolkingsaantal van Nieuwstadt echter was gedaald!

 

Advertenties