Bevolking telt niet

Wie de geschiedenis van de 18e eeuw kent, weet dat het voor velen niet erg aangenaam was om in dit tijdperk op aarde te vertoeven, ook niet in onze regio. Het was tevens een periode van honderd jaar die getekend werd door oorlogen en conflicten, en die voor de arme lokale bevolking nog eens extra moeilijk was door de brute arrogantie van het politieke establishment, door de mensonwaardige leefomstandigheden en door de wanstaltige vervolgingspolitiek van een ongekend hardvochtige justitie. Een in zichzelf gekeerde nepotistische (inteelt)elite maakte  hier vrijwel continu de dienst uit. Wie rijk was bleef rijk, en wie arm was werd nog armer. Voor de op de vlucht geslagen Hendrik zag het niet goed uit. Justitie versaagde niet, en bleef jacht maken op de voortvluchtige landbouwer. Ramaekers meldde zich ondanks de gerechtelijke aanplakbiljetten niet, maar liet met enige hulp wel via een lokale notaris, een zekere Martinus Looymans, iets van zich horen. Klaarblijkelijk had Ramaekers de notaris in de arm genomen om uit zijn zeer penibele situatie te geraken. Hij wist maar al te goed dat eens beschuldigd vrijwel altijd zo bleef. Er waren genoeg voorbeelden uit zijn directe omgeving die dankzij het feit dat hun naam door een gevangen zittend iemand genoemd was, het loodje hadden gelegd. Looymans pakte het professioneel aan en verwerkte de gegevens van Ramaekers in een officiële akte.

Het pleidooi van een man in nood

In zijn schrijven betoogde Looymans dat volgens hetgeen Ramaekers hem verteld had, deze een eerlijk persoon zou zijn, die bovendien lid was van de voornaamste familie te Schinnen. Ramaekers bleek een goed gevulde “bankrekening” te hebben van 12.000 gulden. Zijn broer was nog een stuk rijker volgens hem. Hij zou een kapitaal van 30.000 bezitten. Voorwaar bedragen die er toen om deden. Tijdens de recente oorlog met Frankrijk (1748) had Hendrik nog het ambt van burgemeester te Schinnen op de juiste wijze vervuld. Hoe viel dat allemaal te rijmen met een leven als dief en inbreker in een bende, zo stelde hij in het document? Toen hij zijn bestuursfunctie vervulde had hij te maken gehad met grote sommen geld. Nooit had hij zich iets toe geëigend. Hij had steeds alles volgens de regels afgehandeld! Hij was in het wilde weg beschuldigd door zwaar gemartelde mensen die er alles voor over hadden om uit de handen van de beul te geraken. Dan was er ook nog zijn lokale plaaggeest, de schepen Niklaas Campo. Die man scheen een ongekende haat tegen hem te hebben en verspreidde vele valse lasterpraatjes. Hij was niet zomaar op de vlucht geslagen naar het relatief veilige Simpelveld Zijn broer had hem dit geadviseerd, omdat beiden voorvoelden dat een gerechtelijke procedure door vooringenomenheid niet op de juiste wijze zou verlopen. Ramaekers kwam op de proppen met de namen van tien Schinnenaren die borg wilden staan voor zijn goede reputatie. Looymans, die de aan “de koningin”, (lees op dat ogenblik keizerin Maria-Theresia van Oostenrijk en voormalig landvoogdes in deze streken) gerichtte brief op de juiste plaats liet bezorgen, zorgde ook voor de nodige ondersteuning vanuit de toenmalige advocatuur. Hendrik was immers niet armlastig!!

Het doek valt

In april 1751 was hij het vluchtelingenbestaan beu en meldde zich bij justitie, hopende dat zijn smeekbede gehoor zou vinden. Het tegendeel werd waar. Hij werd “in confrontatie” weer door gevangen zittende gezellen beschuldigd. Dit was reden voor het gerecht om twee onafhankelijke juristen te raadplegen die dan hun eventuele fiat inzake de scherpe examinatie moesten geven. De geconsulteerde heren Reul en Brandt uit resp. Eupen en Montzen deden dit graag. Het pakte zeer slecht uit voor Hendrik. De martelingen waren te veel voor hem. Hij stierf op vier december 1751 letterlijk in “het justitiële harnas” ten gevolge van de aanslag op zijn lichaam. De gerechtschirurgijn ontleedde zelfs zijn lichaam nog, waarna het toch nog aan de familie werd vrij gegeven. Hendrik kon, omdat hij nog niet bekend had, in gewijde aarde in Schinnen begraven worden. Had hij bekend, dan was dat niet mogelijk geweest!

Advertenties