Het navolgend verhaal komt uit een oud document dat zich in het stadsarchief te Roermond bevindt.

Toen Willem van Oranje in 1572 met zijn moordende huurlingenleger Roermond veroverde op de Spanjaarden gebeurde dat op gruwelijke en onmenselijke wijze. De prins was op de hoogte van de gruweldaden, maar liet na in te grijpen. Dat zou overigens heel moeilijk geweest zijn, en hoe dan ook, zijn Spaanse tegenstanders maakten zich aan dezelfde vergrijpen schuldig. Na inname van de stad konden de hervormden weer snel met hun eredienst beginnen. Al spoedig werd een predikant gevonden, een zekere Hendrik Dibbetz, die tot hoofd van de hervormde Roermondse  gemeente werd benoemd. Maar de vreugde van de Hollanders was maar van korte duur, want op zes oktober 1572 veroverde Jan van Barlaimont namens de Spanjaarden de stad weer. De predikant die wist op welke wijze de huurlingen van de prins tegen de roomsen te keer waren gegaan, bedacht in allerijl een plan om te ontsnappen. De inname van de stad ging er echter zo snel dat een schreeuwende, opstandige  en woedende meute al snel de woning van de predikant genaderd was. Catharina Brands, de huisvrouw van de predikant,  kreeg een wonderbaarlijke ingeving.  Ze herinnerde zich plotseling  de kist die ze een paar maanden van tevoren bij hun verhuizing van Keulen naar Roermond hadden meegenomen!  Deze kist stond nog steeds in huis. Ze vertelde haar man van het plan en spoorde hem aan om in de kist te kruipen. Er was geen tijd meer te verliezen. Even later drongen de soldaten al de woning binnen. Het hele huis werd in hun zoektocht naar de ketterse dominee op ruwe wijze op zijn kop gezet.  De vloekende en tierende kerels konden echter niets vinden en wilden al weer vertrekken toen een van hun de kist zag waarop Catharina bewust had plaats genomen. Wie weet of die geuzen ketter er niet in zit, opperde een van hun spottend. De vrouw antwoordde daarop dat de soldaten dan maar in de kist moesten kijken. De mannen waren klaarblijkelijk verrast door haar plotse reactie en vertrokken mopperend. Enige tijd later kon de predikant verkleed als metselaar de stad verlaten. Hij trok naar Duisburg in het land van Kleef. Daar was het veilig voor de man!  Het was dan ook Luthersland!

Advertenties