Fransen blijven streek onveilig maken ondanks val Napoleon

Op vierentwintig maart 1814 trokken honderdtachtig man Pruisische soldaten de Maas over naar  Blerick. De Fransen probeerden hun te verjagen, maar moesten zelf de aftocht blazen en telden drie gewonden. Daarna begonnen de Fransen vanuit de stad op de Pruisen te schieten met kanonnen en houwitsers. De Pruisen trokken verder richting het dorp Bree om de bevolking van Blerick niet verder in gevaar te brengen. Op eenendertig maart deden de Fransen weer een uitval richting de plaatsen Herungen en Wanckum. Ze zetten  achthonderd manschappen  en vier kanonnen in. Daar bleef het niet bij, want ze roofden ook nog eens achtendertig koeien en doodden een inwoner toen hij de deur van zijn huis sloot voor een Franse soldaat omdat hij zijn pas bevallen vrouw wilde beschermen. Korte tijd later doken Pruisische scherpschutters op die ervoor zorgden dat de Fransen zich moesten  terugtrekken naar Venlo. De Fransen moesten noodgedwongen  een aantal koeien achter laten, en telden een aantal  gewonde manschappen. De Pruisische soldaten achtervolgden hun tot aan de halte van de postwagen van Venlo. Op negen april trokken er opnieuw Pruisen Tegelen binnen. Ze hadden informatie gekregen dat er iets te halen viel en namen daarom  de burgemeester en zijn assistent mee naar het naburige dorpje Steyl . In Steyl ontdekten ze een grote hoeveelheid goederen die van de Fransen gestolen waren, en die niet aangegeven waren bij de Pruisen. Beide mannen werden daarom meegenomen  naar Kleef.

Fransen lijden zware verliezen

In de namiddag van de dag voor Pasen doken plotseling  de Fransen weer op. Deze kwamen met meer dan vijfhonderd soldaten en wilden hun eerder buit gemaakte spullen ophalen. De inwoners waren doodsbenauwd dat het dorp Tegelen leeg geplunderd zou worden. De Fransen hadden plotseling de Pruisen in het vizier gekregen en begonnen met hun geweren en kanonnen te schieten. Na een uur moesten de Fransen op de vlucht slaan vanwege de van alle kanten opkomende Pruisen. Ondanks het feit dat de Fransen in de meerderheid waren, werden ze gedwongen zich terug te trekken op de stad Venlo. De Pruisen gingen hun achterna en de jacht ontaardde in een ware veldslag. De Fransen telden liefst honderdvijftig dode en gewonde soldaten en de Pruisen verloren zesentwintig manschappen. Tegelen had geluk gehad dat de Pruisen waren komen opdagen, anders was het dorp van voor tot achteren leeg geroofd door de brute Fransen. Inwoners van Tegelen vluchtten in paniek de kelders van hun huizen in tijdens de zware gevechten. Ze konden elkaar niet eens meer verstaan door het geluid van het zware geschut!