In vroeger tijden geloofde men dat mensen in een wolf konden veranderen en dan zeer bijzondere dingen konden klaarspelen. Vergilius schreef er al over: “Deze kruiden die aan de Pontus groeien zijn mij door Moeris geschonken. Dikwijls heb ik gezien dat hij zich in een wolf veranderde en de wassende oogst van een geheel veld naar elders verplaatste”. Terwijl hier kruiden zorgden voor de gedaanteverwisseling, geloofde men in de middeleeuwen dat het ombinden van een van de duivel verkregen riem de transformatie naar een weerwolf bewerkstelligde. Personen die ervan verdacht werden een weerwolf te zijn, werden door de overheid meedogenloos gefolterd. Een bekentenis die onder de tortuur werd afgelegd, leidde onherroepelijk tot de brandstapel. Zo stond er in het jaar 1574 in Frankrijk een “weerwolf” terecht, en werden in België in 1657 en 1661 twee personen “ ter vure verwezen die door middel van eenen gordel, hun door de duivel geschonken, in de gedaante van eenen weerwolf de velden afgeloopen hadden”!!

In het jaar 1595 vond in Arnhem en proces plaats tegen iemand die beweerde al drie jaar lang een wolf geweest te zijn. Gedurende die periode zou hij zijn mensenverstand hebben behouden maar had hij niet meer kunnen spreken. Hij had menigmaal in het gezelschap verkeerd van een tiental wolven waaronder zich ook de in een wolf veranderde duivel zou hebben bevonden!  De duivel zou hem eens hebben proberen te doden, omdat hij geweigerd zou hebben een opdracht om dieren te doden uit te voeren. De beschuldigde man werd op zeven augustus 1595 (Kronijk van Arnhem) aan een paal gewurgd en verbrand. Korter bij huis, in Roermond, liet de schepenbank van die stad in 1609 een zekere Johan van Uffelt, die de bijnaam Bijster bezat, gevangen nemen.  Volgens geruchten zou deze persoon een helper zijn geweest van een zekere Johan Prickelken die een paar jaar eerder in Maaseik als weerwolf was gevonnist. De rechtbank benaderde de schout van Maaseik in de hoop er inlichtingen te verkrijgen over Prickelken.  De schout, Tilman van Bree, die aangaf bij alle verhoren aanwezig te zijn geweest, liet de rechtbank in Roermond weten dat zijn “patient” nooit de naam van Uffelt had genoemd!!

Het was voldoende om van Uffelt vrij te krijgen. Na de beruchte heksenprocessen in deze stad werd er gelukkig niemand als weerwolf terecht gesteld!

weerwolf

Brrrrrrr!!!