“Govisch Peter”

Petrus Claessen uit het buurtschap Haasdal te Schimmert stond ook bekend als “Govisch Peter”. De in 1721 geboren man was in het jaar 1758 getrouwd met de vier jaar oudere Geertruid Janssen. Uit het feit dat ze een dochter hadden die in 1744 geboren werd, zouden we kunnen afleiden dat ze al geruime tijd voor hun huwelijk een kind kregen. In die tijd een niet alledaags gegeven. Pieter werd in 1773 gearresteerd na beschuldigingen van personen die op dat ogenblik al deels gevangen zaten. Op een overzicht van de gerechtskosten, in dit geval betreft het de betaling van het honorarium van de rechtsgeleerde J.C.S. de Limpens betreffende zijn aan de rechtbank uitgebrachte advisering over een mogelijke “examinatie” van Pieter Claessen, komen we zijn naam op  zeven augustus 1773 tegen. De edelachtbare advocaat vroeg exact twaalf gulden voor zijn advies. We zien zijn naam ook terug in de processtukken over Willem Willems uit Arensgenhout, een tussen Schimmert en Hulsberg gelegen gehucht. Willem, die op de vlucht geslagen was, werd overigens door “twee volle postkoetsen” beschuldigd van medeplichtigheid aan roof en diefstallen. Hij noemde op elf juli 1774 Pieter als iemand die meegedaan had aan de beruchte overval op de Frisschenhof in Arensgenhout  en aan die op het Panhuys in Wijnandsraede. Willem werd door de rechtbank aangeduid als “ alias Cleen Willemken uit Cleen Haesdal (??). Klaarblijkelijk was het de rechtbank op dat ogenblik  nog niet helemaal duidelijk waar deze “fugitif” nou precies woonde. In een overzicht van de beschuldigingen tegen Willem Habets vertelde de gedetineerde Claessen dat Habets geassisteerd had bij de overvallen in Wijnandsraede en Arensgenhout.

Een oude bekende, Lins Schouteteten

Als Lins op dinsdag een en twintig juni 1774 na vruchteloze eerdere verhoren in Valkenburg  op “het stoeltje van de tortuur” moet plaatsnemen, noemde hij een vakantiepark vol aan  “complicen die tot de bende van de gauwdieven” zouden  behoren. Daar zat ook onze Peter bij. “Peeter….woonende tot Haasdal in de Nieuwstraat , lang van postuur, getrouwd met eene persoon in de wandeling genoemd “de Goverse”, hebben de twee kinderen en gekleed in het blauw”. Er was geen redden meer aan voor Peeter.  Hij kwam op acht en twintig juli 1774 aan de galg te hangen. De Groninger courant schreef er op vijf augustus 1774 het volgende over:  “Gisteren zyn er wederom 3 van ’t  groot Complot Gauwdieven naar den Houtemerberg kort bij de Vylter Hey gevoerd, en aldaar hunne Sententie aangehoord te hebben, met de koorde gestraft tot ‘er de dood na volgde”.  Het gerecht te Valkenburg voerde daarna een bedrag van 45 gulden en 15 stuivers op aan gemaakte kosten voor de liquidatie en verbeurdverklaring van de goederen van “Piter Claessens”! De executoriale verkoop van zijn meubelen, veldvruchten en vaste goederen bracht uiteindelijk een bedrag van iets meer dan 93 gulden op. Weer was er een arme sloeber geslachtofferd voor weinig meer dan een bagatelle!! Vergelijk je zijn “misdaden” met die van de toenmalige elitaire naar binnen gekeerde overheid, dan is het allemaal hemelschreiend!!!

 

Advertenties