“Lijbeman de Kont van Munstergeleen”

Johan werd in 1721 geboren in Munstergeleen en trouwde daar in 1746 met de zes jaar oudere Elisabeth Custers die uit het gehucht Daniken bij de bank Schinnen kwam. Hij was van beroep slotenmaker en werkte als zodanig bij zijn werkgever Willem Nijsten ( Nijssen). Waarschijnlijk zal hij er ook zijn aanstaande vrouw hebben leren kennen. Johan woonde in het gehucht Krawinkel dat vlak bij de Graetheide gelegen was. Krawinkel  was niet meer dan een verzameling huizen op de grens van Staats gebied ten zuiden van Lutterade.  In deze kleine gemeenschap woonden niet minder dan zeven menssen die met het bendewezen gelieerd waren. Zijn vrouw Elisabeth  was een zus van bendelid van de in 1720 in Daniken geboren Gerard Custers. Nadat hij door zijn zwager Glaesmakers als medeplichtige was genoemd, werd hij op dertien maart 1751 gearresteerd. Hij werd in opdracht van de schout opgesloten in kasteel St.Jansgeleen. Het Geleense gebied stond al sinds 1713 onder Oostenrijks bestuur, een toestand die zou voortduren tot het jaar 1794. Na zijn arrestatie raakte Johan in paniek. Hij wist dat hij door zijn vele contacten verstrikt was in het bendewezen, en dat iedere nieuwe arrestatie tot nieuwe beschuldigingen tegen hem zou kunnen leiden. Door zijn vele “bekenden” wist hij dat er in de stad Düsseldorf  een garnizoen aanwezig was. Hij besloot zijn cel te ontvluchten  en naar deze stad te gaan. Hij slaagde er in om dienst te nemen in het stadsgarnizoen en hoopte op die manier uit de gevarenzone te kunnen blijven.

Uit een overzicht van de gemaakte proceskosten voor Geleen blijkt dat collecteur Claessens voor zijn in opdracht van de rechtbank verkregen karwei om “den geëvadeerden Bisschops” uit Düsseldorf  in het Land van Gulik terug te halen 160 gulden betaald kreeg.  De man kreeg daarmee zijn reiskosten en de kosten van  vervoer voor de “fugitif”vergoed. Bisschops werd op dezelfde dag,  negende juli  1751, opnieuw gedetineerd op kasteel St.Jansgeleen.  Zijn bekenden noemden hem vanwege de knullige manier waarop hij zich had laten pakken “Lijbeman de Kont van Munstergeleen”! Joannes werd op 23 augustus opgehangen aan de galg in Lutterade.

 

Advertenties