We zijn denkelijk allen al zeer lang bekend met het feit dat feesten rondom dopen, trouwen en communie doen qua omvang en grootte terecht gekomen zijn in een zeer kostbare opwaartse spiraal. Dat deze zaken zich binnen de toenmalige economische verhoudingen, al eeuwen geleden voordeden, zal de meesten onbekend zijn. In de veertiende en vijftiende eeuw had men reeds de gewoonte om bij doop- en huwelijksfeesten kostbare maaltijden te bereiden met een prijskaartje dat de geldelijke middelen van vele “huishoudens” ernstig te boven ging. De toenmalige “zorgzame” overheid vond het nodig om hiervoor te waarschuwen en kwam met regels die “buitensporigheden” moesten voorkomen. Zo maakte Hertog Willem van Gulik-Berg al in het jaar 1554 een desbetreffende regeling voor zijn rechtsgebied, waaronder o.a. de plaatsen Sittard en Born vielen. Misbruik in dit opzicht kwam al eerder voor. In de archieven van de stad Venlo vinden we verhalen over ‘grote feestmalen die familien op onorberliche  kosten” joegen. Hertogin Maria van Gulik en Gelder wilde hier beslist een eind aan maken.

In het jaar 1379 gebood ze bij edict dat op haar slot te Montfort uitgevaardigd werd, dat rechters, burgemeesters, schepenen en raadslieden streng moesten toezien op de volgende punten:

1 Als men een kind doopt ( zo der Cristenheit doet), dan mogen niet meer dan zes vrouwen mee naar de doopplechtigheid gaan. Peters en meters mogen niet meer dan een munt met de waarde van een “ groot konings tournois* ” aan het kind geven.

2 Als het kind een maand wordt, mogen alle vrienden van de moeder komen eten, maar wel op een en dezelfde dag. Niemand mag nog komen op een van volgende dagen! Als de moeder op deze dag naar de kerk gaat, mag ze niet meer dan zes vrouwen meenemen, die ook met haar mogen eten en drinken.

3 Gaat een bruid in ondertrouw, dan mogen vrienden van de bruidegom van zowel de kant van de vrouw als de man, “aan den wijn gaan”! In de avonduren is het toegestaan dat zes paren van beide zijden aan het verlovingsmaal deelnemen.

4 Als de man en de vrouw hun huwelijk in de kerk door de priester laten inzegenen, mogen al hun vrienden in de ochtend in het bruidshuis komen eten. Het avondeten is slechts toegankelijk voor in totaal zes paren. Op de ochtend daarna mogen weer zes paren komen eten, maar meerdere “smulpartijen” zijn vanaf dat tijdstip verboden!

5 Wie tegen deze verordeningen handelde, moest gestraft worden met een boete, verhaalbaar op zijn goederen , van vijf Marks gerechtsgeld.

  • Groot Konings tournois: Munt die in 1289 door koning Lodewijk de 9e werd uitgebracht.

konings torunois 1290717a9460-1af5-012d-b94d-0050569428b1

Advertenties