Inwoner uit Tegelen beschrijft wetteloosheid

Nadat de Franse generaal Monitor in december 1813 Holland met zijn troepen verlaten had en op de terugweg was naar Frankrijk, gebruikte hij de stad Venlo als tussenstop. Toen hij vertrok liet hij er een bezetting van 1100 man achter onder bevel van generaal Dunoyers. De stad Venlo, die deels door Pruisische en Russische troepen was ingesloten, kon de Fransen niet van voldoende levensmiddelen voorzien, waardoor deze het omliggende platteland als supermarkt gingen gebruiken.

Een inwoner van het dorp Tegelen beschreef zijn ervaringen met de Fransen over de eerste vier maanden van 1814 in een soort dagboek. Hij vertelt hoe Russische kozakken in de maand januari een paar keer voor de stadspoorten van Venlo opdoken om te Franse soldaten te beschieten. Het was waarschijnlijk bedoeld als treiterij, en haalde dan ook niet veel uit. Op het einde van de maand trokken een paar honderd Franse soldaten de stad  uit om in het naburige Kaldenkerken hun voedsel voorraad aan te vullen. Ze roofden er acht koeien en twee paarden, maar werden op hun terugtocht door de kozakken tot aan de stadspoorten van Venlo achtervolgd en telden uiteindelijk vijf gewonden. Een paar dagen later brachten deze zelfde kozakken twee Franse deserteurs naar Tegelen die vervolgens naar Belfeld werden gebracht. Daar zouden ze van hun commandant een paspoort kunnen krijgen dat hen in staat zou stellen terug te keren naar hun vaderland. Rond middernacht op dertig januari, doken plotseling meer dan honderd Fransen uit Venlo in Tegelen op. Ze overmeesterden de wachten bij herberg “De drie Kroonen” en  hielden het er wonende gezin gevangen. Toen in de vroege ochtend een soldaat uit een commando kozakken op de herberg afging in de veronderstelling dat alles in orde was, begonnen de Fransen door de deuren en ramen van het huis op de kozak  te schieten. De kozak ging er als een haas tussen uit, maar kon gepakt worden omdat het zadel van zijn paard afbrak. Zijn paard werd door een kogel in een poot geraakt, maar slaagde er in om bij de collega’s van de opgepakte kozak te komen die een eind verderop stond te wachten. De Fransen verlieten korte tijd later tot grote opluchting van de inwoners, die gedacht hadden dat ze waren gekomen om te plunderen, het dorp Tegelen.

Koeien op het kerkhof

Sommige personen hadden uit pure angst hun koeien al naar het kerkhof gebracht of in de bossen verscholen, en de pastoor was op de vlucht geslagen. Op twee februari meldden zich om vier uur in de ochtend een driehonderdtal  Fransen opnieuw in Tegelen. Ze gingen regelrecht naar het huis van de burgemeester. De daar dienstdoende wacht had de deur geopend in de veronderstelling dat het om kozakken ging. Nadat hij de Fransen verteld had dat de burgemeester afwezig was, werd hij zonder enig pardon meegenomen naar Kaldenkerken . De soldaten gijzelden daar twee prominente burgers en trokken via Leuth naar kasteel Kriekenbeek* . Ze stalen er zestien koeien en een paard, gingen weer terug naar Kaldenkerken, en lieten er de twee gegijzelde burgers tegen betaling van honderd kroonen vrij. De hoofdmacht van de Fransen ging weer terug naar Venlo, maar enkele tientallen Franse soldaten zonderden zich stiekem af en bleven achter. Ze beroofden twee families van al hetgeen ze bezaten. Ze werden wel nog, overigens zonder enig resultaat achtervolgd door kozakken.

Twee weken later kwam er een vijftigtal Franse soldaten Tegelen binnen. Een andere groep van zo een dikke honderd man was naar de heide bij Bracht en Beesel getrokken om de bij Belfeld  liggende kozakken gevangen te nemen. Het draaide op een fiasco uit. De in de minderheid zijnde kozakken slaagden er wel in om drie achterop geraakt Fransen gevangen te nemen. Een week daarna stonden plotseling een aantal kozakken in het gezelschap van een van deze gevangen genomen Fransen voor de stadspoorten van Venlo. Ze wilden de Fransman ruilen tegen de eerder in Tegelen  gepakte kozak. De Fransen stemden hiermee in, per slot van rekening kregen ze een van hun mannen terug.

Kriekenbeek, oorspronkelijk behorend tot het Land van Gelre, zou vanaf 1815 Pruisisch worden.

napoleon-begin-1814-ten-einde-raad

1814: Franse massamoordenaar is ten einde raad!!

 

Vervolgd door: Franse achterblijvers plunderen de regio Venlo begin 1814 deel 2

Advertenties