1280px-Maastricht,_Keizer_Karelplein,_Ph_v_Gulpen,_ca1839

De circa 1839 door “hoffotograaf” Philippus van Gulpen vervaardigde “foto” van het Keizer Karelplein laat een verbluffende schoonheid zien die we als ze er ook echt geweest is, nu nodig missen. Philippus stamde uit een welgestelde Maastrichtse familie en was van opleiding heelmeester. Zijn grote passie lag echter bij het maken van tekeningen en aquarellen.

Advertenties