Kerktoren Meerssen komt naar beneden

Juli 1646 werd gekenmerkt door een enorme tropische hitte. Wel vijftien arbeiders op de velden buiten de stad lieten het leven tengevolge van de extreme warmte. De weersomstandigheden werden steeds extremer, want in hetzelfde jaar vroor de Maas opnieuw dicht zodat men er met slee en al over heen kon gaan. Een stormwind zorgde er in mei 1648 voor dat het veer bij Maaseik zonk, waarbij 41 mensen verdronken. Een dik half jaar later was een “vehementen windt” er de oorzaak van dat de toren van de kerk in Meerssen omwaaide.

1658 schijnt een bijzonder en bewogen jaar geweest te zijn. De Maas zorgde in Luik en Maastricht voor grote schade. Huizen dreven weg, mensen konden niet meer zeggen waar hun huis had gestaan, en zelfs de rivier de Jeker ging buiten zijn oevers en liep de langs het O.L.Vrouweklooster de huizen van de kanunniken binnen. “Den grooten winter” van dat jaar schijnt zo fel, ongemeen koud en langdurig te zijn geweest, dat neuzen en oren van mensen bevroren die het waagden buiten te komen. Volgens de kroniekschrijver is het “waerachtig het jaer van wonder geweest”!

Wikken “wegen”!

De winter van 1660 naar 1661 schijnt zacht te zijn geweest, maar wel zeer mistig, met veel regen en wind, mat, bedroefd, en nevelig om maar eens enkele veel gebruikte termen aan te halen. Het weer was zo laf en ongezond dat veel mensen, oud en jong, het loodje legden ten gevolge van hevige koortsaanvallen. Niemand in de stad kon zich nog zo een “slappen” winter herinneren. Een gevolg hiervan was dat de stand van de rivieren weer extreem hoog werd. Noodzakelijke levensmiddelen waren bijna onbetaalbaar. Tarwe, rogge, gerst, spelt, waren niet te betalen. De burgers moesten noodgedwongen erwten en wikken*  eten.

In augustus 1663 regende het zo hard dat het marktschip van Luik naar Maastricht twee dagen lang niet kon uitvaren vanwege het hoge water. In Brabant zorgde de regen ervoor dat de zomervruchten kapot gingen en de mensen hun beesten moesten verkopen omdat ze niet meer aan wintervoer konden komen. Alles was vernield door de hevige regens.

  • Wikken: Een gewas dat voor een goede bodembedekking zorgt
Advertenties