In deze kroniek worden de vele oorlogsgerelateerde en andere bijzondere zaken de stad aangaande beschreven, beginnende met de toestanden rondom de Spaanse erfopvolging en aansluitende Spaanse Successie Oorlog ( 1701-1713).

Spaanse successie oorlog zorgt voor veel trammelant

Op 19 november van het jaar 1700 hoorde de overheid in Maastricht dat de koning van Spanje op de eerste dag van die maand overleden was. Conform het opgemaakte testament werd de hertog van Anjou, de tweede zoon van de Dauphin ( kroonprins) van Frankrijk, tot troonopvolger benoemd. Het was reden genoeg voor de Maastrichtenaren om weer de zenuwen te krijgen. Zou het weer tot oorlog gaan leiden? Ja, op 7 februari 1701 hoorde men in de stad dat Franse troepen alle steden van de Franse Nederlanden waren binnen gevallen waarin zich een Hollands garnizoen bevond. Maastricht was dus weer omsingeld. Het duurde niet lang voordat de Hollandse overheid zoals gewoonlijk boog voor de tegenstander. Op de 21ste erkende zij de hertog van Anjou als de nieuwe koning van Spanje, in de hoop dat de Franse koning zijn soldaten uit de Spaanse Nederlanden zou terug roepen en de door hem gevangen genomen Hollandse soldaten zou vrij laten. In feite heerste koning Lodewijk nu namens zijn kleinzoon over het hele Spaanse rijk, hetgeen hem een gevoel van grootheidswaanzin gaf.

Maastricht zat niet stil en “timmerde” in de zomer van 1701 het Fort op de St.Pietersberg, dit tot zeer groot ongenoegen van de Prins-Bisschop van Luik, op wiens grondgebied dit verdedigingswerk werd opgetrokken. De Luikse machthebber en de halve eigenaar van Maastricht was hiervan niet op de hoogte gesteld en protesteerde hiertoe aangezet door Frankrijk, hevig tegen deze in zijn ogen illegale daad. In september werd er een alliantie gesloten door de Pruisen, Engeland en de Staten van Holland. Het werd zeer onrustig in Maastricht. Op 26 november ontdekte de overheid een samenzwering van o.a. 250 garnizoenssoldaten die de stad aan de Fransen wilden uitleveren. Tot hun plannen behoorden het vermoorden van de wacht aan de Tongersepoort, het dichtspijkeren van kanonnen en het in brand steken van de woning van de stadscommandant.

Fransen logeren in de buurt

De Fransen hadden ondertussen in de buurt van Luik hun winterkwartier gemaakt om zo Maastricht in de gaten te kunnen houden. Ze maakten zich al snel meester van de Citadel en andere strategische posities in de stad Luik. Begin december slaagden enkele kanunniken er in om Luik te ontvluchten. Ze waren de repressie beu en wilden naar Keulen gaan om zich daar te beklagen over de behandeling van hun deken, baron de Mean, die door de Fransen was weggevoerd naar Namen.

Op de 7e december werden twee gearresteerde deelnemers aan  het complot geradbraakt en levend gevierendeeld. Hun hoofden werden buiten de Wijckerpoort op staken gespietst.

Fort_Sint_Pieter_1904

Fort St.Pieter ongeveer 200 jaar later

Advertenties