Fort Navagne verwoest

Op 11 januari 1702 werden vier andere bij de poging om de stad in handen te spelen van de Fransen betrokken mannen op dezelfde wijze als de eerste twee door justitie terechtgesteld. De Staten Van Holland verklaarden op 15 mei aan de Franse stokbroodeters de oorlog. Het Maastrichtse garnizoen kwam onmiddellijk in actie. Tijdens een verrassingsactie slaagde een commando er in om het onder Eijsden gelegen Fort Navagne in te nemen, en de bevelvoerende officier met zijn soldaten gevangen te nemen. Van het fort bleef niet meer veel over. De soldaten uit Maastricht vernielden het op deskundige wijze en namen de palisaden en alles dat ze konden gebruiken als oorlogsbuit mee terug naar huis. Toen de Fransen een aantal dagen later in Tongeren hun “Tongerse chéries” een afscheidskus hadden gegeven, waren de Maastrichtenaren er als de kippen bij om ook daar alle palisaden mee te voeren naar hun stad aan de Maas.

In het begin van de maand juli dook plotseling in het ten oosten van Limburg gelegen land van Gulik een 700 man sterk contingent Franse ruiters op. Ze gaven zich over aan plunderingen, verstoorden de processie van Gulik naar Aldenhoven, en ontblootten 25 vrouwen en meisjes tot op hun onderhemd. Na deze acties plunderden ze nog eens het stadje Aldenhoven. Niemand werd gespaard, of hij nou arm of rijk was. Geen wonder dat vele inwoners uit deze streek naar Maastricht vluchtten om daar een tijdelijk onderkomen te verkrijgen. In het midden van de maand september sloegen de troepen van de Engels-Duitse alliantie hun kampementen op in de buurt van Zoetendaal en Lanaken. Een geallieerde troepenmacht veroverde niet alleen het fort van Stevensweert op de Fransen, maar ook de citadel te Luik.

Een vergeefse aanval

De Fransen waagden op 14 mei 1703 vanuit Tongeren een aanval op Maastricht. Ze trokken zich echter snel terug toen bleek dat de verdediging van de stad op orde was. Het zou in de maanden hierna een komen en gaan blijven van militaire en politieke hot shots, hetgeen alles te maken had met de strategische ligging van Maastricht. Op elf september werd de natuurlijke dochter van de hertog van Monbazon in Maastricht opgehangen omdat ze verdacht werd van verraad aan de Fransen. Een maand later vertrokken een aantal regimenten uit het stedelijk garnizoen naar Holland om vandaar uit naar Portugal te varen om er de Fransen te bestrijden.

Op 25 november kwam een commando van 100 man in de stad terug met 68 Franse krijgsgevangenen die ze in Hasselt gevangen genomen hadden. Deze mannen hadden een aantal dagen eerder geprobeerd om de paarden van het in Smeermaas liggende garnizoen te stelen. De overige Fransen waren ofwel gedood of gewond tijdens de ze raid. Een dag later trok het hele garnizoen samen met in de buurt van de stad liggende troepen naar de buurt van Hannuit om er de Fransen aan te vallen. De garnizoenssoldaten keerden op de 30ste november in de stad terug met een hoop gijzelaars die volgens de kroniekschrijver wel 30.000 gulden aan losgeld konden opbrengen. De soldaten die in de omgeving van de stad de Fransen moesten tegen houden, hadden ook afleiding nodig. Het was niet elke dag oorlog. Zo vonden er in een schuur in Wolder opera en theateropvoeringen plaats door Engelse artiestengezelschappen. Geen wonder, de Engelsen maakten deel uit van de alliantie tegen Frankrijk. Voor de gewone burgers was deze tijd niet zo leuk. Als er gevaar of militaire acties dreigden, zochten de inwoners van Wolder met have en goed hun toevlucht in de stad of in de grotten van de Cannerberg.

In de voormiddag van de eerste april 1704 trokken een aantal regimenten uit de stad de St.Pietersberg op om er hun kampementen op te slaan. Vier dagen later zouden ze hun missie afbreken en terugkeren naar de stad. In augustus werden de kanonnen die gebruikt waren om de Fransen in Namen te beschieten weer terug gebracht naar de stad. Op de 21ste vernam men het bericht dat de Engelsen onder leiding van generaal Marlborough in Beieren maarschalk Tallard en zijn leger verslagen hadden. Er waren maar liefst 12 generaals, 26 bataillons, en 4 regimenten dragonders krijgsgevangen gemaakt, alsmede veel kanonnen en legerspullen in beslag genomen. Het was een harde klap voor de Fransen. Op de 13e september werd er een dank- en bededag gehouden in alle kerken van Nederland ter ere van deze victorie. In Maastricht schoot men om zeven uur in de avond kanonnen af vanaf de stadsmuren, en werd er een vuurwerk voor het volk georganiseerd en een deftig bal voor de elite!

In november trok het leger nog een keer naar de St.Pietersberg om de Fransen de tonen dat ze present waren.

Palisaden: palen of staken die dienden als verdedigingsmiddel en omheining

Advertenties