Joannes Speessen

Johan Speessen was een boer uit Houthem, in 1741 geboren en in 1768 getrouwd met de even oude Agnes Weusten. Waarschijnlijk is hun huwelijk een “ versnelde affaire”  geweest, want al snel na hun trouwdag kregen ze een zoon, eveneens Johan geheten. Twee jaar later zouden ze zoon Dionysius krijgen en in 1772 zag dochter Anna Catharina Speessen het levenslicht. Speessen was op 12 oktober 1773 gearresteerd na door de ook uit Houthem afkomstige Christiaen Vlecken en nog twee andere mannen beschuldigd te zijn van lidmaatschap van de bende. Zeer waarschijnlijk heeft Vlecken zijn naam onder grote druk, lees onder hevige pijnen, aan het gerecht verteld. De mannen kenden elkaar en Vlecken heeft hem zelfs gewaarschuwd en geadviseerd om naar veiliger oorden te vertrekken. Speessen was eigenwijs en bleef waar hij was. Eens te meer bleek dat vele binnen het Landshuis te Valkenburg genomen beslissingen naar buiten werden gebracht. De dorpsbewoner die hem had ingelicht had enigszins geruststellend verteld dat hij pas gevaar zou lopen als welgeteld zeven gedetineerden hem zouden aanklagen. Dat was natuurlijk een verzinsel van een sukkel.

Speessen werd een maand later door de rechtbank geconfronteerd met Vlecken, maar de laatstgenoemde trok zijn eerder uitgebrachte beschuldiging tegen hem in. Nu kwam de echtgenote van Speessen in het geweer. De dappere vrouw liet in mei 1774 een verzoekschrift opstellen om haar man vrij te krijgen. Ze beweerde dat twee bekenden van haar echtgenoot hem hadden beschuldigd uit wraak. De vrouw ging zorgvuldig te werk en liet alle verklaringen van getuigen omtrent de valse aanklacht in een document vastleggen. De Valkenburgse rechtbank was niet erg gecharmeerd van deze “ praktijken”. Dit soort initiatieven waarbij getuigen en alibi’s op de proppen kwamen, werkten tegen de door de overheid gevoerde harde beleidslijn inzake het strafrecht.

Het wonder gebeurde echter toch nog. Speessen kwam al op de 16e mei vrij op borgtocht. Dit voorbehoud werd gemaakt in verband met de nog te betalen kosten aan het gerecht. Ook al was gebleken dat je onschuldig was, betalen moest je altijd aan de Hollanders. Nadat er 41 gulden en 10 stuivers naar het Landshuis waren gebracht, was Johan Speeessen definitief een vrij man. En nu maar hopen dat de rechtbank niet op haar beslissing terug zou komen!!

 

 

 

Advertenties