Op 11 februari 1705 trok in het holst van de nacht een troep soldaten van het Maastrichtse garnizoen de stad uit met een opdracht. Hun doel was het dicht bij Luik gelegen dorp Cheratte. Ze wilden een eind maken aan de tol die daar door de Heer van Cheratte, Graaf van Zintzendorff, geheven werd zonder medeweten van de Staten van Holland. Ze keerden de volgende dag in de namiddag terug met medeneming van de plaatselijke belastingontvanger Olyslager, die in het aangename gezelschap verkeerde van zes van zijn bedienden die op zijn belastingkantoor werkten. Ongeveer twee weken later kreeg de stadscommandant kennis van geruchten die suggereerden dat “quade geintentioneerden” van plan waren om de voorraadmagazijnen van het garnizoen in brand te steken. De commandant aarzelde niet en liet een plakkaat ophangen waarin hij een premie van tweehonderd pistolen ( oude buitenlandse munt, Frans of Spaans) uitloofde als iemand met bruikbare aanwijzingen kon komen. Zelfs medeplichtigen zouden van strafvervolging worden uitgesloten en een bedrag van 400 pistolen ontvangen als ze hun broeders in het kwaad zouden aangeven.

Op het einde van april was een 3000 man sterke  Franse troepenmacht van plan om de wijk St.Marguerite in Luik in brand te steken. De Maastrichtse overheid had hier lucht van gekregen en zond direct een groot aantal ruiters met 300 infanteristen naar Luik. De Fransen hadden hun plan echter al opgegeven. Ze hadden via via vernomen dat een Maastrichtse eenheid in aantocht was. Het begon te spannen. De Fransen begonnen zich steeds meer te roeren. De commandant gaf daarom op 10 mei 1705 opdracht aan  6 regimenten cavaleristen en 8 regimenten infanterie op alvast op de St.Pietersberg stellingen in te nemen. Dat was geen luxe, want op 28 mei werd begonnen met de belegering van de plaats Hoei. Het stadje zou op 11 juni capituleren. Een dag later sloeg het geallieerde leger zijn kampement op bij Caestert, nadat het eerder in het gehucht Loon aan de voet van de St.Pietersberg onder de gemeente Nivelle sur Meuse gelegerd was geweest.

Het Franse leger o.l.v. de keurvorst van Beieren begon op 29 juni met de voorbereidingen voor het beleg van de stad Luik. Toen vernomen werd dat de graaf van Marlborough met een 5000 man sterke troepenmacht een paar dagen eerder bij Visé aangekomen was, staakten ze hun activiteiten.

Église_sainte-marguerite_de_Liège.jpg

De Kerk van St.Marguerite in de 18e eeuw

Wordt vervolgd door deel 4

Advertenties