Geboren voor weelde

Friedrich werd in het jaar 1726 te Königsberg in het Duitse Rijk geboren. Hij viel door zijn kwaliteiten al vroeg op bij Koning Frederik II en leek voorbestemd om aan een grootse militaire loopbaan te beginnen. In het jaar 1744 trad hij in dienst van het koninklijke leger en werd direct tot “Ordonnanzoffizier” van de koning benoemd. Hij was al vlug een bekendheid in de garnizoensplaats Potsdam, waar hij als blitse cavalerist onmiddellijk opviel. Hij leerde er een “belangrijke dame” kennen waarvoor hij spoedig in vuur en vlam stond. Deze “filantrope” gaf hem grote geldbedragen, zodat Friedrich in grote weelde kon leven. Het viel velen op en hij had dan ook vele vijanden.Hij was nog geen twintig jaar oud, maar de jalouzie van anderen zou hem uiteindelijk de das om doen. Nog geen jaar later was zijn sprookjesleven ineens voorbij. Von der Trenck werd in de vesting Glatz gearresteerd en er ook geïnterneerd. Als officiële reden werd opgegeven dat zijn briefwisseling met zijn neef Franz von der Trenck de reden hiervoor was. Franz was als pandoer in dienst van het leger van de Oostenrijkers. Dat maakte Friedrich verdacht, want de Pruisen waren in oorlog met de Oostenrijkers.Von der Trenck had het echter niet slecht tijdens zijn gevangenschap. Hij mocht brieven schrijven en wandelingen maken  binnen de vesting Glatz. Hij vermoedde trouwens dat er een hele andere reden bestond voor zijn arrestatie. De koning had mogelijk in de gaten gekregen dat Friedrich wilde nachtelijke avonturen beleefde met zijn zus prinses Amalie. Dat was een stap te veel voor de jonge soldaat. Hij had zijn hand overspeeld. De koning stopte de prinses in 1751 dan ook resoluut in een klooster, zodat ze geen kans meer had om met von Trenck in contact te komen en aan een loopbaan als non kon beginnen.

Ontsnapt uit de gevangenis

Von der Trenck slaagde er wonderwel in om in 1746 uit de gevangenis te ontsnappen, en bood onmiddellijk zijn diensten aan de Oostenrijkse keizerin Maria Theresia aan. Zijn wraak leek zoet te worden, maar hij had ook in Wenen met geduchte tegenstanders te maken. Toen zijn moeder in 1754 in Pruisen stierf, wilde von der Trenck persé bij haar begrafenis aanwezig zijn. Dat was een gewaagde onderneming en kon zeer gevaarlijk worden. De Pruisische overheid hield hem immers in de gaten en vermoedde door verkregen inlichtingen wat hij van plan was. Nadat hij Pruisisch grondgebied betreden had, werd hij al vlug gearresteerd en in de stad Maagdenburg opgesloten. Zijn vijanden te Wenen hadden hem aan de Pruisen verraden. Deze keer wachtte hem een uiterst onaangename gevangenschap. Hij werd uit voorzorg vastgeketend en streng bewaakt. De Oostenrijkse keizerin wist zijn invrijheidsstelling pas in het jaar 1763 te bewerkstelligen. Na zijn vrijlating trok Friedrich rusteloos door Europa en bood zijn diensten en ervaring aan de hoogstbiedenden aan. We vinden hem twee jaar later terug als gast in de bij de toenmalige politieke elites bekende kuuroorden Spa en Aken. Von der Trenck volgde er een wellness kuur en genoot van de heilzame baden. Hij trad nog in hetzelfde jaar in het huwelijk met de dochter van een Akens oud-burgemeester. Bij haar verwekte de viriele avonturier elf kinderen, tot grote schade van zijn vrouw. Friedrich bleek een ondernemende geest te bezitten. Vanuit de stad Aken begon hij een handel in Hongaarse wijnen, die hij op grote schaal naar Engeland, Frankrijk en Holland exporteerde. Hij had nog een andere grote passie, en dat was de jacht in bossen en velden. In het Gulikse gebied en op de terreinen van zijn vriend de graaf de Merode kon hij dan ook naar hartelust zijn toen populaire “hobby” uitoefenen. Hij ontving regelmatig vrienden en bekenden uit Engeland die dan een tijdje op zijn landgoed verbleven. Op zijn beurt bracht hij ook veel tijd door op de landgoederen van zijn kennissen in Engeland en Ierland.

Friedrich sart de clerus

Hij bleef een niet onbesproken figuur en kwam vaak in conflict met de Akense overheid. Zijn boek, “De Macedonische Held”, werd door de plaatselijke clerus in de ban gedaan. In een liberaal weekblad schreef hij uit wraak in 1772 ingezonden stukken waarin hij de geestelijkheid belachelijk maakte en hun onverbeterlijke geldzucht aan de kaak stelde. Hij maakte hiermee veel vijanden. In het bijzonder de jezuït Zünder zweepte de lokale bevolking op om zijn te Aken gelegen woning te plunderen. Ze werden echter opgewacht door von der Trenck en een paar vrienden die met veel wapengekletter erin slaagden de mob te verdrijven. Von Trenck was zich steeds bewust van het gevaar dat hem dreigde. Zo werd hij op weg naar Maastricht in een holle weg beschoten, en korte tijd later pleegden drie gewapende monniken een overval op hem. Het ging ook niet zo goed meer met zijn wijnhandel. Vanwege wanbetalingen van zijn Londense klanten kwam hij in acute geldnood, en vervolgens ging zijn handel stap voor stap teloor. Von Trenck was verschillende keren in Maastricht. Zo bezocht hij met Prins Karel, de broer van de Zweedse koning, de onderaardse gangen in de St.Pietersberg. Toch leek hij het gevaar nog steeds op te zoeken. In 1791 dook hij ineens in Parijs op, waar een bloedige revolutie in volle gang was. Vanwege zijn deelname aan politieke intriges raakte hij in conflict met een van de revolutionaire leiders Robespierre. Het kostte hem zijn kop. Op 14 juli 1794 werd hij met tientallen anderen naar de guillotine vervoerd.

Friedrich-Freiherr-von-der-Trenck

Advertenties