Rust in de tent?

Het jaar 1707 bleek achteraf een redelijk rustig jaar voor de stad te zijn geworden. Het bleef een komen en gaan van regimenten, escadrons, en militaire toppers zoals de Engelse Lords Petersborough en Stairs. In november deed de Pruisische infanterie de stad aan op hun tocht naar de winterkwartieren in de Duitse grensstreek. Op de 28ste  november arriveerde generaal Top uit Den Haag om zijn logement in het Gouvernementsgebouw te betrekken als gouverneur-titulair van Maastricht. In het jaar 1708 werd een nieuwe pikeurbaan ( straat waar men de paarden van het garnizoen africhtte) gemaakt op de Jekerstraat. De oude inmiddels afgedankte baan werd vervolgens in gebruik genomen als varkensmarkt.

Enkele Maastrichtse waaghalzen trokken op 29 mei naar het Belgische dorp Scharen. Ze hadden pech, want  de durfals die het oorlogsgeweld tartten werden onderweg opgepakt door Franse soldaten en opgesloten. Toen de Maastrichtse overheid hiervan weet van kreeg, stuurden ze een 100 man sterk commando begeleid door 50 ruiters erop uit om haar burgers uit handen van de vijand te bevrijden. Ook zij kenden geen geluk. Ze keerden een dag later onverrichterzake en gefrustreerd naar de stad  terug. De oorlogsdreiging deed zich spoedig weer gevoelen, met als gevolg dat op de eerste juni een deel van het garnizoen zijn kampement op de wallen opsloeg om onmiddellijk alarm te kunnen slaan bij dreigend gevaar. Dik twee weken later bracht een 250 man sterk legertje begeleid door 15 ruiters 94 gevangen genomen Franse soldaten en 4 officieren triomfantelijk naar Maastricht. De soldaten werden samen met twee van de vier officieren gevangen gezet in de St.Pieterspoort.

Levensgenieter doet Maastricht aan

Toen op 4 juli Prins Eugenius van Savoye in de stad arriveerde, had hij duidelijk geen zin in de gebruikelijke plichtplegingen en andere poespas. Hij had een express-bode vooruit gestuurd die het Maastrichtse bestuur liet weten dat er geen saluutschoten hoefden te worden gelost en dat Zijne Hoogheid ook zonder enig ceremonieel een dag later weer wilde vertrekken. Eugenius Frans Prins van Savoye was een van oorsprong Franse generaal met Italiaanse voorouders die als militair in dienst was van de Habsburgse keizers en dus in het geallieerde kamp tegen de Fransen vocht. Onze Eugène was een echte levensgenieter. Zo bezocht hij in 1720 het deftige hoerenetablissment van Madame Traese op de Prinsengracht in Amsterdam. Drie dagen later trokken de erfprins van Hessen-Kassel, Prins Alexander van Wurtemberg en de graaf van Nassau Weilburg met hun troepen door Maastricht om via de stad Tongeren naar Brabant te gaan. In totaal zouden meer dan 31.500 soldaten in iets meer dan een week door de stad “wandelen”, hetgeen natuurlijk een enorme drukte met zich mee gebracht heeft.

Een groot deel van het Franse leger werd ondertussen op de 11e juli door de geallieerde troepen bij Oudenaerden verslagen.  Een paar maanden later werd de Franse graaf de Lamotte met zijn leger bij Diksmuiden in de pan gehakt. Op 14 oktober vertrokken een aantal officieren uit het Maastrichtse garnizoen naar Luik om daar krijgsraad te houden over luitenant-kolonel Velden uit het Maastrichtse garnizoen. De man was in opspraak geraakt omdat hij een zwager was van de beruchte Franse partizaan Macquinay. De geallieerden trokken steeds meer naar het zuiden, want op 25 oktober verlieten de Fransen met gebogen hoofd hun hoofdkwartier op het kasteel te Rijssel.

Partisaan gaat “plat”!

Een sterk leger commando uit Maastricht slaagde er op 2 december 1708 in om de eerder vermelde Franse partizaan in de buurt van Valkenburg gevangen te nemen. De meesten van zijn soldaten werden bij dit hevige gevecht gedood. Macquinay werd in de St.Pieterspoort opgesloten. Al spoedig bereikte de Maastrichtse overheid het bericht dat deze Fransman goed in de gaten gehouden moest worden.Hij werd daarom in handen van de provoost gegeven, hetgeen inhield dat hij in een militaire gevangenis gevangen gezet werd.

Tien dagen later arriveerde de Spaanse ambassadeur in Maastricht. Hij was vanuit Brabant afgereisd met als bestemming de stad Aken. Helaas was generaal-majoor  Volkershoven bij de strijd te Rijssel zodanig gewond geraakt dat hij een paar dagen later overleed. Het stoffelijk overschot werd naar Maastricht vervoerd en met grote eer in de protestantse St.Janskerk begraven.

prins euegenius van savoye geboorteplek Soisson

Het optrekje waar Eugenius in het Italiaanse Savoye geboren werd.

Bron: Maasgouw 22-01-1880

Advertenties