Peter Bovens (+1773)

Bovens droeg de eerzame bijnaam de “Schatheffer van Elsloo”! Hij vervulde de functie van burgemeester of dorpsmeester waardoor hij bovenstaande bijnaam had verworven. Peter moet uit hoofd van zijn beroep voor die dagen een redelijk welgesteld man geweest zijn. Hij trouwde in 1763 met Maria Catharina Brorens en hun huwelijk bracht vijf kinderen voort. Hij woonde in Catsop een gehucht dat voor potentiële bendeleden een aantrekkelijk oord geweest moet zijn. Het lag aan de limieten van de Heerlijkheid Elsloo, en figuren die kwade zaken in zin hadden, konden bij nacht en ontij ongezien erop uit trekken en via de omliggende bossen allerlei andere oorden bereiken.

Ondanks de relatieve voorsprong die hij op anderen had in die voor burgers zeer moeilijke tijden, zou Peter toch in aanraking met justitie komen. Ook toen school het ongeluk al in een klein hoekje. Het geluk zou Bovens in de steek laten toen een zekere Andries Steijnen op 15 september op het Landshuis in Valkenburg tijdens een martelsessie een zevental misdaden bekende waaronder die bij de pastoor van Grevenbicht. Bij deze overval waren heel wat inwoners uit Catsop ( Catsum zoals het gerechtsdocument verhaalt) betrokken. Steijnen verklapte ook de naam van Bovens, “de bode van Catsum”!

Een laatste afspraak

Dit alles was genoeg bewijs voor de rechtbank, die Bovens in de herfst van 1773 arresteerde. Hij kon geen kerstfeest meer kunnen vieren, want hij had op zes december 1773 een afspraak met de galg. Dat een andere aangeklaagde, Willem Opdenkamp, die vast zat in Thorn, meer dan een jaar later tijdens zijn verhoren verklaarde dat “den schatheffer van Elsloo, genaemt Boves” een van degenen was geweest die 17 jaar eerder in de St.Rosakapel in Sittard de eed op de de duivel hadden afgelegd, waarbij ze God en Onze Lieve Vrouw moesten afzweren, deed er verder niet meer toe.

Peter Boves had vrouw en kinderen verplicht verlaten. De paar grijpstuivers die hij gekregen had, hadden hem de das omgedaan!

Bron: RHCL Maastricht

Rosakapel1930 op de Kolllenberg in sittardDe kapel in 1930

Advertenties