borgharen chare servais de_Rosen_ep_Van_Buel

De heerlijkheid Borgharen tot en met de laatste heer

Op dit ogenblik ben ik bezig met het beschrijven van de geschiedenis van de heerlijkheid Borgharen. Het boek zal zich bezig houden met de geschiedenis van het kasteel vanaf het eerste begin, de geschiedenis van de adellijke dames en heren bezitters en pachters, het wel en wee van de parochie, de schepenbank, de resp.rentmeesters, de aan de heerlijkheid verbonden adellijke geslachten, de opeenvolgende schouten, de vele rechtszaken etc. Waarschijnlijk is het boek rond het voorjaar van 2018 klaar.

Jo Vromen

Ambij

 

 

 

 

Advertenties