De tijden gaan veranderen

Op 13 maart 1935 kwam de Limburger Koerier met het trieste bericht dat barones de Selys was overleden. “In den hoogen ouderdom van 84 jaren is te Luik overleden Baronnesse de Selys Longchamps, geboren gravin Eusébie Brigode Kemlandt. Telken jare kwam zij op haar kasteel alhier de zomermaanden doorbrengen. De armen onzer gemeente verliezen in haar een groote weldoenster. Woensdag a.s. om 11 uur zal er een plechtige lijkdienst voor hare zielerust alhier gehouden worden”. Dat het niet vlotte met de verkoop c.q het verhuren van het kasteel bleek wel uit de annonce van 13 februari 1936 in de Limburger Koerier. “ Te huur het kasteel met garage, bergplaats, tuin, park en vijvers genaamd Harenkasteel, zeer gunstig gelegen te Borgharen bij Maastricht. Direct te aanvaarden, met of zonder meubelen. Adres: Jos. Stroom & Zoon, Administrateurs, Wilhelminasingel, 71 te Maastricht”. Op 29 juli 1937 overleed de langdurig in dienst geweest zijnde rentmeester van het kasteel, Ferdinand Eugène Lizin in de ouderdom van 75 jaar. Zijn plotseling heengaan werd twee dagen later in de Limburger Koerier als volgt herdacht:  “Plotselinge dood.Vrij plotseling overleed alhier donderdagmorgen dhr. Ferdinand Lizin, bij zijn werkzaamheden op ’t kasteel, alwaar hij de rentmeester was van wijlen Barones de Selys Longchamps. De overledene bereikte den ouderdom van 75 jaar. Het H. Oliesel kon hem nog toegediend worden. Met den overledene ging heen een zeer geacht en gezien persoon, bij vele vereenigingen vervulde hij een bestuursfunctie. Vele jarenlang was hij lid van het Burgerlijk Armbestuur. Hij ruste in vrede”.

 

Familie Longchamps, Eusébie, en Michel-Edmond eind 19e eeuw Fotomuseum Charleroi

Op de foto: Eusébie de Selys Longchamps, en rechts Michel-Edmond de Selys Longchamps ( Foto afkomstig van Fotomuseum Charleroi)