Maasbrug,_overzicht,_reproductie_van_oude_foto_-_Maastricht_-_20145529_-_RCE

Welke datum hier nou van toepassing is, is me niet helder. Toen in het Duitse Dessau een gastram in gebruik genomen werd, vond dat idee in het jaar 1896 navolging in Maastricht.Het stadsbestuur van Maastricht verving in 1902 de gastram door paardentrams. Daarvoor haalde men uit Amsterdam drie gesloten en uit Brussel drie open trams.De Amsterdamse rijtuigen waren ook in België gebouwd en niet bij Beijnes zoals gewoonlijk wordt gesteld. Als ik kijk naar wat er boven op de tram ligt, een gastank naar mijn idee, dan moet deze foto voor 1902 zijn genomen.

Wat zien we? Links vooraan staat een bord met “rechts gaan”en rechts vooraan staat een bord met “links gaan”. Ik vermoed dat het een advies was om een bepaalde kant aan te houden. In het midden rechts staat Lijn 2, en het lijkt er op dat je daar kon opstappen. Links daarvan zien we lijn 3 van het plaatselijke koeienlijntje!!Grapje. Op de winkel links die voor de torens van de O.L.Vrouwekerk te zien is, kan ik niet het hele opschrift lezen.
Ik zie “…………..Coloniales”. Verder zien we de luifels in de Maastrichter Brugstraat. Bij de heren schijnen de bolhoeden in te zijn, en dames schrijden vooral voorwaarts in het lang.